Sanatçı Değerlendirme Kurulları ve Sanatçı Tanıtma Kartı İşlemlerine İlişkin Duyuru

KÜLTÜREL MİRAS TAŞIYICILARI DEĞERLENDİRME KURULLARI

(SANATÇI TANITMA KARTI)

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak Genel Müdürlüğümüz Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezine kayıt olmak ve Sanatçı Tanıtma Kartı almak amacıyla Genel Müdürlüğümüze yapılan müracaatların değerlendirmesi için “Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge” gereğince 11 Ekim – 26 Kasım 2021 tarihleri arasında “Değerlendirme Kurulları” toplanacaktır.

Değerlendirme Kurulları, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü Emek Mah. Wilhelm Thomsen Cad. No: 4 Çankaya/ANKARA Milli Kütüphane Yunus Emre Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir.

Değerlendirme Kurulları, koronavirüs (Covid 19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riskin asgari seviyeye düşürülmesi için İçişleri Bakanlığı’nın 20. 08. 2021 tarih ve E-89780865-153-13441 sayılı “Bazı Faaliyetler için PCR Zorunluluğu” konulu yazısında belirlenen tedbirlere uyularak gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda, Kurulların girişinde HES kodu üzerinden aşılı/geçirilmiş hastalık (Covid -19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışıklık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi sorgulaması yapılacaktır. Hastalığı geçirmemiş veya aşılı olmayan başvuru sahipleri ile negatif PCR testi olmayanların kurula katılmasına müsaade edilmeyecektir. Bekleme salonuna başvuru sahibinin yanında refakatçi alınmayacaktır.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının Tespit ve Kayıt İşlemlerine İlişkin Yönerge” uyarınca oluşturulan; Aşık-Ozan, Halk Şairi/ Kalem Şairi ve Zakir Değerlendirme Kurullarına: Aşık, Ozan ve Zakirler enstrümanlarıyla birlikte,

Mahalli Sanatçılar ve Geleneksel Çalgı Yapımcılığı Değerlendirme Kurullarına: Mahalli sanatçıların enstrümanlarıyla birlikte, çalgı yapımcılığı alanından katılacak başvuru sahiplerinin ise eserlerinden örneklerle birlikte,

Geleneksel El Sanatı ve Türk Süsleme Sanatları Sanatkarları Değerlendirme Kurullarına: Geleneksel El Sanatları alanlarından katılacak başvuru sahiplerinin en az beş tamamlanmış eser ile; Türk Süsleme Sanatları alanlarından tezhip, minyatür, kat’ı ve cilt sanatından katılacak başvuru sahiplerinin beş farklı türde en az on, hat sanatından katılacakların ise en az üç farklı türde en az beş eseri ile birlikte,

Geleneksel Tiyatro Sanatı ve Sanatçıları Değerlendirme Kurullarına: Geleneksel tiyatro sanatçıları, kukla ve karagöz tasviri yapımından katılacaklar en az 10 özgün eseri ve oynatım malzemeleri ile birlikte,

Covid 19 tedbirlere uygun olarak belirtilen adreste bulunmaları gereklidir.

Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcıları başvuruları ve değerlendirme kurullarına katılacaklar listesi Genel Müdürlüğümüz Halk Kültürü Dairesi Başkanlığı Sanatçı Değerlendirme Şubesi tarafından tutulmakta olup başvuru sahiplerinin iletişim adreslerine davet yazısı gönderilmiş/gönderilecektir.

Değerlendirme Kurullarının tarih ve saati ile ilgili, başvuru sahipleri Sanatçı Değerlendirme Şubesi Müdürlüğüne ait 0312 470 77 38/77 48/77 51/77 57/77 59/77 64/77 94 iletişim numaraları arayabilir, bilgi alabilirler.

Habermetre – Son Dakika Haberleri /beğendim/alkışladım/beğenmedim/güldüm/üzüldüm/sinirlendim/şaşırdım