İlave tediye ne zaman ödenecek? Tediye ne demek, kimlere yapılacak?

Türkiye’de farklı kurumlarda çalışmakta olan taşeron çalışanların gözü kulağı tediye haberlerinde. Devlete ilişkin şirket, kurum ve belediyelerde emekçi statüsünde çalışanlara ikramiye ve ek ödeme tarihleri açıklandı. Ek tediye ödemesinin birinci yarısı 4 Temmuz’da, öbür yarısı 16 Aralık’ta yapılacak.

Kamuda çalışan emekçilere yıl başından beri taksit halinde tediye ödemesi gerçekleşiyor. Takıma geçen taşeronlar da dahil bu ikramiye hakkında yararlanıyor. Kamu emekçilerine verilen ek tediye ve ikramiyelerin birinci taksidi Temmuz ayında yatırılacak.

İLAVE TEDİYE NE VAKİT ÖDENECEK?

6772 sayılı kanun kapsamına giren personellere yapılacak ek tediye ödemesinin tarihi açıklandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı’na nazaran, tediyenin birinci yarısı 4 Temmuz, ikinci yarısı 16 Aralık’ta ödenecek.

Cumhurbaşkanı Kararı şöyle:

6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan emekçilere, anılan Kanunun 3’üncü unsuruna nazaran 2022 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 4 Temmuz 2022, öbür yarısının 16 Aralık 2022 tarihinde ödenmesine; mezkur Kanunun 3’üncü ve 4’üncü unsurları mucibince karar verilmiştir.

TEDİYE NE DEMEK?

Tediye söz olarak ek ödeme ya da ikramiye manası taşıyor. Devlete ilişkin olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan personel statüsünde çalışan çalışana verilen ek ödemedir. Kamuda çalışan taşeron personellere yıl başından beri taksit biçiminde tediye ödemesi gerçekleşiyor